V roce 2015 si Blansko připomíná dvě významná výročí: 200 let od úmrtí Karoliny Meineke a 110. výročí svého povýšení na město. Víc než jedno století je sice věk, jehož se dožije jen málokterý člověk, v životě města však jde o krátký časový úsek, zvláště, když hned v roce následujícím si budeme připomínat již 880. výročí první zmínky o Blansku vážící se k roku 1136.

Ve všech těchto výročích se zrcadlí jak moderní epocha rychlého rozvoje a „mládí“ našeho města, tak i mnohasetletá tradice zdejšího osídlení a osudy zajímavých osobností, které zde v minulosti dávné i nedávné žily.

Právě proto jsme se rozhodli připravit pro vás tyto stránky, které vám představí nejen zajímavosti z blanenské historie, ale seznámí vás také s akcemi, které se ve městě v průběhu let 2015 a 2016 budou v rámci oslav těchto výročí konat. Doufáme, že na těchto stránkách naleznete spoustu zajímavých informací, že některé z připravovaných akcí navštívíte, a že se do našeho mladého města s bohatou historií budete vždy rádi navracet.

Ivo Polák, starosta města